Myydään isohko metsätila Kätkänjoella. Puuta tilalla on noin 2650 m³, josta tukkia noin 420 m³. Puusto on pääosin nuorta kasvatusmetsää. Varttuneita taimikoita 13 ha. Tilalla on hyvät hakkuumahdollisuudet, uudistuskypsää 4,4 ha ja muita hakkuita 22 ha. Taimikoita on hoidettu mutta jätetty hieman tiheäksi hirvien vuoksi. Kuviot 19, 15 ja 14 (6,6 ha) on jo ennakkoraivattu.  Tilan läpi kulkee Lepikkoluhdan metsätie. Kesähakkuut ovat mahdollisia suurimmalla osaa tilan pinta-alasta.

Puustotiedot perustuvat Metsään.fi -tietoihin joita on täsmennetty maastokäynnillä.

Tilalla on paljon KEMERA-tukikelpoisia kohteita esim. ensiharvennukset ja taimikonhoidot. Kemeraa ei ole tähän mennessä käytetty.

Metsään.fi   Tila-arvio

Tarjoukset pyydetään jättämään 7.4.2019 mennessä. Myyjällä on oikeus hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio ja lainhuudatuskustannus.

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei