Myynnissä reheväpohjainen metsätila Kiteen Muljulassa. Puuta tilalla on arvion mukaan 5 600 m³ josta tukin osuus on noin 1 950 m³. Kaikkia kehitysluokkia löytyy ja välittömiä hakkuumahdollisuuksia. On harvennusmahdollisuuksia sekä päätehakkuuta. Taimikoita 18 ha joissa on hoidontarvetta. Hyvä sijainti ja saavutettavuus.

Kuvio 34 on aukkoa, siitä on muokattu 2,4 ha jolle on tilattu kuusentaimet. On mahdollista sopia, että nykyinen omistaja hoitaa uudistamisen loppuun. Metsäarviossa on kuluna huomioitu taimikonhoitokustannukset, sekä uudistamiskustannukset vanhalle peltopohjalle. Huomioitavaa on, että nuorelle puustolle ei ole laskettu odotusarvolisää.

Tilalla on kaksi METSO-ohjelman määräaikaista ympäristötukikohdetta (kuviot 36, 4 ja 2) yht. 1,4 ha. Ympäristötukisopimus loppuu vuonna 2021. Petrilän yksityistiestä viimeksi määrätty vuosimaksu on ollut 47,45 €/v. Toisesta tiestä ei maksua mene. Metsästysoikeus on vuokrattu paikalliselle metsästysseuralle. Kiinteistöllä on osuuksia yhteisiin alueisiin mm. saariin.

Metsäarvio   Kuvioluettelo  Puustotiedot  Kiinteistörekisteriote

Tarjoukset pyydetään jättämään viimeistään 10.4.2019 klo. 16.00 mennessä. Myyjä voi hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus.

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei