Myydään Kouvolassa Kyynelmyksenjärven rannassa sijaitseva hyväpohjainen metsätila (286-421-1-4). Puusto on pääosin varttunutta mänty – ja kuusimetsää. Kuutioita on tuoreen arvion mukaan noin 1940 m³, josta tukin osuus noin 770 m³.  Tila rajoittuu järven rantaan noin 450 metrin matkalta.

Tila-arvio    Kaavaote

Tilalle pääsee autolla Myllylahdentietä pitkin, uusi tie on rakennettu tilan keskelle saakka. Hieno paikka metsästys- ja virkistyskäyttöön hyvällä sijainnilla.

Myytävälle kiinteistölle ei ole ranta-asemakaavassa määritelty rakennuspaikkoja. Kaavassa kiinteistöllä on merkintä MU, joka kaavaselosteen mukaan tarkoittaa, että vesistöä rajaavan puuston hoidossa on otettava huomioon luonto- ja maisemaolosuhteet. Hakkuisiin tarvitaan maisematyölupa.

Hintapyyntö 68 000 €

Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus.

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei