Myydään erittäin puustoinen määräala metsää. Puuta määräalalla on arvion mukaan noin 1200 m³, josta tukkia noin puolet. Tilalla on runsaat hakkuumahdollisuudet, uudistuskypsää 6 ha. Hyvät kangasmaat kasvupohjana. Alueen läpi kulkee metsätie sekä Reipakanpuro (lakikohde) joka on otettu metsäarviossa arvoa alentavana seikkana huomioon.

Huom! Tälle palstalle 4 ja Loilunnevan palstalle 3 kohdistuu vielä Loilun metsätien perusparannusmenoja yhteensä noin 1400 eur Alv 0 %. Kustannus tulee uusien omistajien maksettavaksi työn valmistuttua. 40 % arvioiduista kustannuksista on jo maksettu.

Myytävä palsta (palsta 4) on osa neljän palstan kokonaisuutta jotka ovat myös myynnissä. Tarjouksen voi jättää tästä palstasta erikseen ja myös muista myytävistä palstoista yhteistarjouksena. Muista selventää tarjouslomakkeelle jos tarjouksesi koskee myös muita myytäviä palstoja.

Metsäarvio    Kiinteistörekisteriote

Tarjoukset pyydetään jättämään viimeistään 17.3.2019. Myyjällä on oikeus hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi lohkomiskulut, varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus. Tarjousaika päättynyt.