Vimpelin Vistissä 1,40 ha määräala tukikelpoista viljelysmaata ja pieni metsäalue n. 0,7 ha .Pelto on avo-ojissa eikä sillä tällä hetkellä ole voimassa olevaa vuokrasopimusta. Metsä on järeää mäntytukkia, heti uudistettavissa. Tukkia löytyy noin 110 m³. Myytävä palsta (palsta 2) on osa neljän palstan kokonaisuutta jotka ovat myös myynnissä. Tarjouksen voi jättää tästä palstasta erikseen ja myös muista myytävistä palstoista yhteistarjouksena. Muista selventää tarjouslomakkeelle jos tarjouksesi koskee myös muita myytäviä palstoja.

Metsäarvio    Kiinteistörekisteriote

Tarjoukset pyydetään jättämään viimeistään 17.3.2019. Myyjällä on oikeus hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi lohkomiskulut, varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus. Tarjousaika päättynyt.