Loilunnevalla myynnissä määräala tukikelpoista viljelysmaata 5,59 ha ja metsää noin 8,6 ha. Pelto on avo-ojissa eikä sillä tällä hetkellä ole voimassa olevaa vuokrasopimusta. Metsä on pääosin taimikkoa, puustoa on arvion mukaan noin 380 m³. Raivauksen tarvetta osalla kuvioista ja harvennustarvetta istutuskoivikossa. Kasvupohjat ovat hyväkasvuista mt/vt-tyyppiä.

Myytävä palsta (palsta 3) on osa neljän palstan kokonaisuutta jotka ovat myös myynnissä. Tarjouksen voi jättää tästä palstasta erikseen ja myös muista myytävistä palstoista yhteistarjouksena. Muista selventää tarjouslomakkeelle jos tarjouksesi koskee myös muita myytäviä palstoja.

Huom! Tälle palstalle 3 (ja metsäpalstalle 4) kohdistuu vielä Loilun metsätien perusparannusmenoja yhteensä noin 1400 eur Alv 0 %. Kustannus tulee uusien omistajien maksettavaksi työn valmistuttua. 40 % arvioiduista kustannuksista on jo maksettu.

Metsäarvio    Kiinteistörekisteriote

Tarjoukset pyydetään jättämään viimeistään 17.3.2019. Myyjällä on oikeus hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi lohkomiskulut, varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus. Tarjousaika päättynyt.