Myydään tarjousten perusteella Laasalantien varressa kaksi puustoista määräalaa. Ensimmäinen määräala n. 5 ha myydään tilasta Hiekkaharju (5-414-5-60), metsäarvion mukaan määräalalla on puuta noin 700 m³, josta tukin osuus on noin 325 m³. Metsämaan pinta-ala on 4 hehtaaria, loppu pinta-alasta on joutomaata. Myytävällä määräalalla on metsälakikohteita (joutomaa) sekä  vanha tervahauta ja lähde jotka tulee ottaa huomioon metsänkäsittelyssä. Palstaa on merkattu maastoon suuntaa antavasti. Määräala rajoittuu Laasalantiehen.

Metsäarvio Hiekkaharju 5 ha  Kiinteistörekisteriote

Toinen määräala noin 10,5 ha myydään toiselta puolelta Laasalantietä tilasta Ukonmäki (5-414-5-68). Tällä määräalalla on puuta arvion perusteella noin 1200 m³ josta tukkia noin 500 m³. Palstalla on erinomaiset pengertiet ja ojat on uusittu. Myytävän määräalan pinta-ala tulee olemaan hieman suurempi mitä metsäarviossa, määräala ulotetaan Laasalantiehen saakka. Molemmat määräalat ovat pääosin varttunutta kasvatusmetsää, hyvät lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuudet.

Metsäarvio Ukonmäki 10 ha  Kiinteistörekisteriote  Kartta myytävästä määräalasta

Määräaloista voi tarjota yhdessä tai erikseen. Tarjoukset pyydetään jättämään viimeistään 13.8.2020 kello 16.00 mennessä. Myyjä voi hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi lohkomiskulut, varainsiirtovero, lainhuudatuskustannus sekä kaupanvahvistajanpalkkio. Tarjousaika päättynyt.