Myydään tarjousten perusteella Lehtimäen Rannankylällä kaksi erillistä metsätilaa. Hyväpuustoisia ja hyötyisillä kasvupohjilla olevia kasvatusmetsiä. Kokonaispuusto noin 1950 m³, varttunutta taimikkoa 1,7 ha. Keskipuusto 164 m³/ha. Hyvät hakkuumahdollisuudet, pääosin harvennuskohteita. Taimikko vaatii hoitoa. Tila Uusimäki 13:26 rajoittuu Pelimannintiehen, tilalle Järviaho 13:24 ei ole tieyhteyttä, polku tilalle on merkattu oranssilla nauhalla. Molempien tilojen rajoja on nauhoitettu suuntaa antavasti.

Metsäarvio

Tarjouksia pyydetään viimeistään 8.10.2020 klo. 16.00 mennessä. Tiloista voi tarjota yhdessä tai erikseen. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus.

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei