Myynnissä Lehtimäellä Kilposentien tuntumassa 7,4 hehtaarin maa-alue joka soveltuu hiekan ja kalliomurskeen ottoon.  Maa-aineksen ottosuunnitelman mukaan ottomäärä kymmenen vuoden lupakaudeksi on yht. 158 000 m³ (teoreettinen kiintotilavuus). Hiekkaa ja kivistä soraa 57 000 m³ktr , keskimääräinen ottosyvyys noin 1,5 metriä sekä kallioainesta 101 000 m³ktr, keskimääräinen ottosyvyys n. 8 metriä. Alue on jo raivattu puustosta, soraa läjitetty ja pintamaata kuorittu. Arviolta läjitettynä on n. 10 000 m³. Omistajan mukaan alueen hiekka soveltuu rakenteensa puolesta jopa salaojahiekaksi sekä murskaamalla saadaan runsaasti soramursketta tienparannuksiin.

Alueelle on tehty uusi kantava tie. Maa-aines kuljetetaan Kilposentien kautta, tienhoitokunta on määritellyt kuljetusmaksuksi 0,15 €/tn.

Maveplanin tekemä maa-aineksen ottosuunnitelma on pyynnöstä nähtävissä. Kiinteistölle on valmistumassa uusi ottolupa nyt elokuun aikana ja se on voimassa seuraavat kymmenen vuotta. Nykyinen omistaja maksaa luvitusmaksun.

Hintapyyntö 60 000 EUR. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi varainsiirtovero, kaupanvahvistajanpalkkio sekä lainhuudatuskustannus.

 

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei