Myydään Meri-Lapissa Simon, Iin, Tervolan ja Ranuan kuntien alueella 12 kiinteistön kokonaisuus jonka pinta-ala on noin 1623 hehtaaria. Myytävän alueen kokonaispuuston määrä on n. 90 000 m3. Taimikoita on n. 281 ha. Ala on lähes kokonaan metsämaata (pl. kitu- ja joutomaa), viljeltyä peltoa on noin 23,59 ha. Myyjä on valmis vuokraamaan pellot itselleen viideksi vuodeksi. Peltojen pinta-ala ei näy laskelmalla eikä myöskään alueet joista ei ole metsävaratietoa.

Kitumaista osa on ravinteisuudeltaan jo metsämaaksi luokiteltavaa. Laskelmalla ei ole huomioitu lainkaan kitu- ja joutomaiden puustoa eikä ns. muuta runkopuuta jota on metsävaratiedon mukaan lähes 10 000 m3. Muu runkopuu on pääasiassa hieskoivua.

Kahdesta kiinteistöstä myyjä pidättää itsellään määräalan n. 274 ha (Linkki). Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on 1897,56 ha. Määräalat myyjä pidättää kiinteistöistä Pöyryfantti ja Metsä-Marttilan yhteimetsä Simo.

Ranuan kiinteistöllä sijaitsee suunniteltu tuulivoimapuistoalue ja sillä on voimassa oleva tuulivoimasopimus. Samalla kiinteistöllä on luonnonsuojelualue. Myös Jaatinen-kiinteistöllä on määräaikaisia luonnonsuojelualueita, voimassa vuoteen 2025 ja 2031.

Laskelma Puustotiedot Kuvioluettelo Kuviokartat

Myyjälle jäävät määräalat

Laskelma metsäkiinteistön arvosta ja puuston määrät pohjautuvat pelkästään julkiseen metsävaratietoon. Maastokäyntiä ei ole tehty. Ostajan tulee oman harkintansa mukaan tutustua myytävään kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Myyjällä on oikeus hyväksyä/hylätä annetut tarjoukset. Tarjouksia pyydetään viimeistään 15.11.2021 klo. 16.00 mennessä. Ostajalle tulee kauppahinnan lisäksi maksettavaksi lohkomiskustannukset, kaupanvahvistajanpalkkio, varainsiirtovero sekä lainhuudatuskustannus. Hp. 2,7 Me

Tarjouslomake

Kunta:

Kylä:

Tila

Tarjoan kohteesta (euroa)

Tarjouksen voimassaolo päättyy:

Muuta tietoa tarjouksesta:Yhteystiedot

Nimi*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite*

Paikka*

Aika*

Olen tarkastanut tarjouksessa olevat tiedot ennen tarjouslomakkeen lähettämistä.

Kyllä Ei